ÚVOD

  ROZSAH PROJEKČNÍ ČINNOSTI

  REFERENCE

  KONTAKT

 
V rámci projekční činnosti mohou být vykonávány např. níže uvedené práce :

  • Poradenská činnost
  • Průzkumy
  • Zaměření stávajících stavů
  • Studie
  • Dokumentace pro územní řízení
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Dokumentace pro výběr dodavatele
  • Realizační dokumentace
  • Dokumentace skutečného provedení
  • Autorský dozor